Compass 1915, IV. Band - Page 431

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
431
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-431
Content
L'ľssau— Liebesdorf. 57 Lessau, Bhni.. ^y Dallwitz, 400 Ew., MH. u. GB. Karlsbad, HK. Eger. 35, 255. Lessonitz, Mhr., <íq) u. Y> 600 Ew., BH. u. GB. Mähr.-Budwitz. HK. Brünn. 049 Leszczyn ad Lipnlk, Gal Lipnik bei Biala, 48(5 Ew., BH. li. GB. Biala, HK. Krakau. 2017. Lesznlów, Gal., <£>/ u. Y. 2010 Ew., BH., GB-u. HK. Brody. 1304. Letařowitz, Bhm., QqJ Böhm.-Aicha, 160 Ew., BH. Turnau, GB. Böhm.-Aicha, HK. Reichenberg 1304, 1379. Letky, Bhm., s. u. Lettek. Letnan, Bhm., <3íy Gr.-Čakowitz, 710 Ew., BII. u. GB. Karolinenthal, HK. Prag. 1379. Lettek, Bhin.. ^y Libschitz a. d. Moldau. 1180 Ew., BH. u. GB. Smichow. HK. Prag, 35, 136, 1543. Lettoschau, Mhr., H00 Ew., BH. Göding, GB. Strassnitz. IIK. Brünn. 2051. Liban, Bhm., <3o[ u. Y Liban, jfŕŕ Liban-Psinic, BH. Jičin, GB. Liban, HK. Reichenberg. 1434, 2391, 2433, 2434 Llbčan, Bhm., QqJ. 600 Ew., BH. Königgrätz, GB. Nechanitz, HK. Reichenberg. 1434. Libernitz b. Prag, Bhm., ^q/, 1230 Ew., BH. u. GB. Karolinenthal, HK. Prag. 983. Libiaž, Gal., ‘Z& Libiaž Maly, Y u. S*? Libiaž, 1560 Ew., BH. u. GB. Chrzanow, HK. Krakau 305, 1209. Libitz, Bhm., 610 Ew., BIL u. GB Cho-těboř, HK. Prag. 519, 2391. Liblin, Bhm., Cty u Y- 400 Ew., BH. u GB. Kralowitz, HK. Pilsen. $49, 1304. Libnowes, Bhm , Ženun, Y u BH-Poděbrad, GB. Königstadtl, HK Prag. 2391. Libooh, Bhm., <2 Locliowitz, 740 Ew., BH. u. GB. Horowitz, HK. Prag. 1304. Libschitz, Bhm., ^y, Y u. 810 Ew., BH. u. GB. Smichow, HK. Prag. 305, 1092. Libusoh, Mhr., ^y Unterstefanau, 250 Ew., BH. u. GB. Sternberg, HK. Olmütz. 1304. Libuschin, Bhm., ^y u. Y> 4090 Ew., BH- u. GB. Sc.hlan, HK. Prag. 137, 305, 1352. Libusza, Gal., 2010 Ew., Jg«, Bennisch u. Seifersdorf. BH. Freudenthal, GB. Bennisch, HK. Troppau. 2125 Llchtenau, Bhm.. Lichtenau, Y u. Wichstadtl Lichtenau, 1100 Ew., BH. Senf-tenberg, GB. Grulich, HK. Reichenberg. 1697. Lichtenau, O.-Ö., ^y Haslach. 80 Ew., BH. Rohrbach, GB. Haslach, HK. Linz. 2051, 2147. Lichtenberg, Tir., QcJ Glurns, 660 Ew., BH. Schlanders, GB. Glurns, HK. Bozen. 1543. Lichtenegg, O.-Ö., <3cy Wels, 580 Ew., BH. u, GB. Wels, HK. Linz. 519, 890, 1092. Lichienstadt, Bhm.. <300 Y u- 2220 Ew., BIL ü. GB. Karlsbad, HK. Eger. 519, 1435. 1749, 1779, 1805, 1841. Liohtenwald, Stmk., <3or, Y u. §3», 860 Ewr., BH. Rann, GB. Lichtenwald, HK. Graz. 520, 1304, 1697. Lichtenwörth, N.-ö., ^y u. Y> 2370 Ew., BH. u. GB. Wr.-Neustadt, HK. Wien. 520, 1304. Liohtewerden, Schles., ^y u. Engelsberg-Lichtewerden, 1140 Ew., BII. u. GB. Freudenthal, HK. Troppau. 983, 2147. Lichtowitz, Bhm., ^cy Praskowitz. 250 Ew., BH. Leitmeritz, GB. Lobositz, HK. Reichenberg. 1543. Lidkowitz, Bhm., 150 Ew., BH. Selčan, GB. Sedlec. 949. Lidmeritz, Mhr., ^y Wolframitz, 160 Ew., BH. u. GB. Mähr.-Kromau, HK. Olmütz. 35. Liebau, Stadt, Mhr., ^y u. Yj 2180 Ew , BII. Sternberg. GB Stadt Liebau, HK. Olmütz. 158, 890, 924, 983, 1561, 1625, 2170. Liebauthal, Bhm., ^y u. Y- BH. u. GB. Fal-kenau, HK. Eger. 2051, 2315. Liebenau b. Graz, Stmk., ^ 1320 Ew., BII. Graz, GB. Graz-Umgbg., HK. Graz. 1304, 1379, 1602, 2051, 2316, 2457. Liebenau, Bhm., <3o/, Y u. ü, 3160 Ew., BH.. GB. u HK. Reichenberg. 137, 238, 520, 890, 983. 1242, 1435, 1497, 1543, 1697, 1698, 1905, 1971, 2051, 2107. Liebenau, Bhm., Gossengrün, 340 Ew., BH. u. GB. Falkenau, HK. Eger. 137. Liebenau, O.-Ö., QoJ u. Y. BH. Freistadt, GB. Unterweissenbach, HK. Linz. 1543. Liebenstein, Bhm., ^y u. Y> 2140 Ew., BH., GB. u HK. Eger. 520, 890, 1856, 2051. Liebenthai, Bhm., <3cy, Y u. ■ 2380 Ew., BH. Landskron, GB. Wildenschwert, HK. Prag. 2051, 2170. Liebenthal, Schles., <3
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!