Compass 1915, IV. Band - Page 43

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
43
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-43
Content
Beamten Wechselstuben Ges.—Beier. XV Beamten Wechselstuben Ges. m. b. H., Wien 2514. Beaufort E., Prag 1977. Beaufori’sche Neudorfer Brun-nenversendung siehe Moser & Comp. Beba Antonín, Leitomischl 135. BebekA., Niederkurzwald 1548, 1608. Becher Jacob, Drohobycz 1225. Becher Jak., Boryslaw 1199. Becher Joh., Karlsbad 978. Becher Johann, Wien 360. Becher Kapol, Telacze 1563. Becher & Hildesheim, Ges. m. b. H., Wien 361. Ins. Karton. Bechert A. & Söhn, Saaz 935. Bechert N., Prasseditz 1754, Teplitz 1816. Bechert Viktor, Wien 1785. Bechert & Co., A.-G., Saaz 579, Wien 361, 5 44 VI. Bechmann A. F., Ges. m. b. H., Wien 361. Becht Anton, Freudenberg 1682. Bechtold Ferd. & Mathias, Feldkirch 1681, 178. Beck A., Brand 1414. Beck Adolf, Wien 1785. Beck Anton, Wien 1512. Beck Arnold, Wien 1940. Beck Berthold, Ričan 1813. Beck Brüder, Prag 1856. Beck Carl, Pilsen 1099. Beck Carl, Wien 218. Beck Carl & Co., Wien 2191. Beck David, Prag 1780. Beck E., Brüx 968. Beck Eduard, Brünn 461, Wien 430. Beck Emil, Prag 991. Beck Emil & Co., Wien 1640. Becx Ernst, Kolin 1803, 1838, 1778. Beck Ferd., Sonnenberg 587. Beck’s Ferd. Witwe, Graz 1373. Beck Ferdinand (Elektr. Anst.), Wien 1468. Beck Ferdinand, Wien 1820. Beck G. F. Weipert 2172. Beck Gustav, Pilsen 990. Beck Heinri h, Prag 2243. Beck Hermann, Franzensbad 1960. Beck Hugo, Groß - Karlowitž, 1533. Beck Hugo, Wien 2326. Beck Ildefons i. Sp., Lemberg 1970. Beck J., Wien 2191. Beck Jacob, Siary-Sambor 1561. Beck Joh., Moosbrunn 1309. Beck Johann Leopold, Wien 361. Beck Josef, Bennisch 2136. Beck Josef, Eger 2357. Beck Josef, Pilsen 1931. Beck Josef, Ronsperg 1328. Bock Julius, Preßnitz 1982. Beck Julius, Salzburg 725. Beck Julius, Wien 754. Beck Julius, Wien (Kaiserstr.) 2191. Beck Julius, Wien 2191. Beck Julius, Wildstein 1992. Beck K. & Co., Prag 2243. Beck, Koller & Co., Wien 1046, 2419. Beck L., Wien 89, Beck L. & Sohn, Wien 1940, 2007. Beck Leo & Co., Prag 2435. Beck Leopold, Boskowitz 2226. Beck Leopold, Klaiirau 773. Beck M., Eger 971. Beck Markus, Jaslo 210. Beck Markus, Prag 146. Beck Max, Innsbruck 1491. Beck Max & Julie Gelbhaus-Beck, Wien 2191. Beck Moritz & Söhne, Schloss Prugg 1320. Beck Moriz, Wien 2117. Beck, Ochs & Co., Gablonz 266. Beck Rud. & Siegfr., Wien 617. Beck Václav, Jungbunzlau 686. Beck’s Veit Söhne, Marienbad 1806. Beck Wenzel, Linz 1304. Beck Wilhelm & Söhne, Wien 2191, Humpoletz 2232, Innsbruck 2233, Lemberg 2237, Triest 2255. Beck & Co., Wien 204. Beck & Lustig, Wien 2375. Bečka Gott ried, Prag 47. Bečka Jos., Prag 146. Becke Josef, Wien 1992. Becke Theodor & Comp., Saubs-dorf 196. Beckel Hermann, Langenau 515. Becker Ad., Aussig 1;'23. Becker Adolf, Wien 617. Becker Agnes, Blei-tadt 668. Becker Anton, Leitmeritz 2475. Becker C., Linz 2000. Becker Carl, Wien 1640. Becker Carl J., Wien 1512. Becker Ernst & Sohn, Marchtreck 2108. Becker Franz, Wien 325. Becker Hermann jun., Wien 1992. Becker Johann, Bleistadt 668. Becker Josef jun., Eger 1901, 1925. Becker M., Prag 519. Becker Moritz,Morchenstern 275. Becker Rud., Aussig 1954. Becker Wilhelm K., Wien 1512. Becker & Kohn, Wien 1227. Becker & Piscantor, Wien 2. Beckert Eduard sen., Rcichen-berg 153. Beckert Udo, Wien 263, 2007. Beckmann lsak, Krakau 1778. Beckmann L. & Comp h Jaroměř 1802 Bečvář Karl, Raudnitz 1716. Bedburger Linkrustawerk, Wien 1172. Bederlunger II. & Cio., Innsbruck 2533. Bednař Anton Söhne, Wamberg 2080. Bednar F., Vöcklabruck 1251. Bednář Hynek. Pardubitz 541. Bednař Jan., Náchod 141. Bednar Karl, Lischau 1698. Bednař Leonh., Brünn 2470. Bednář W., Wien 218. Bednařík Franz, Bistritz 112. Bednarski M., Lemberg 1805. Bednarz Gasparo, Triest 1759. Beeck & Co. Ges. m. b. H., Bodenbach 1074. Beege Josef, Freudenthal 2037. Beer A., Wien 2514. Beer A., Hohenmauth 2359. Beer Alois, Wien 1253. Beer Ant., Au 2177. Beer Anton, Marienbad 527. Beer Berthold, Brünn 1525, 1579, 1675, Turas 1567. Beer Brüder, Wien 812. Beer D., Glasdörfl 2282, Wien 2259. Beer Eduard, Wien 2014. Beer Efroim & Lipe Friedmann-Sokolniki 1023. Beer Franz, Wien 1468. Beer Fritz Dr., Wien 617, 1468. Beer H. & Co., Wien 2191. Beer Heinrich, Gewitsch 972. Beer’s Hermann Sohn, Wien, 1345. Beer lsak M., Wien 1992. Beer J. Heinr., Wien 2191. Beer J. & Löwy, Wien 754. Beer Jakob, Kremsier 2362. Beer Jan, Rawa-Ruska 51. Beer Johann, Mödling 529. Beer Johann, Wien 1992. Beer Josef, Olraütz 1705. Beer Josef, Oswiecin 1550 Beer Josef Ant., Bezau 2421. Beer Jul., Gewitsch 972. Beer Jul., Warnsdorf 2080,2115. Beer’s L. Witwe & Söhne, Holleschau 2232, Proßnitz 2250. Beer Lambert, Eisern 1284. Beer Latzar& Sohn, Brünn 1924. Beer Leonhard, Olmütz 2241. Beer Leopold, Brünn 1526, 2559. Beer Ludwig, Neubistritz 2126. Beer Ludwig, Wien 1993. Beer Marie, Aussig 917. Beer Max & Co., Neutitschein 1179, 2288, Wien 1172, 2191. Beer Mich., Mhr. Weißkirchen 837. Beer Rudolf, Wien 1913. Beer S.& Comp., Boskowitz 1012. Beer Sieghardt, Brünn 2 30. Beer Siegm. & Söhne,Wien 1184. Beer Sigm , Zábřeh a. d 0.1393. B er Tewel, Ko naresti 1299. Beer’s Wilh. Nachf.. Wien 2514. Beer & Kainpers, Wien. 2514. Beer & Reinitz, Wien 2191. Beer u. Wittg, Mavglsn 275. Beermann Brüd., Wien 2514. Beetz Wilh., Wien 89. Begusch Josef, Ledenitzen 515. Běhal Gustav & Comp., Prag 839. Běhal Josef, Budweis 674. Beham Josef, St.. Pölten 156. Beham’s M. Nachf., Schärding 582. Beher Ferd. Söhne, Bodenbach 71, 208. Beher Rud. jun., Tetschen 1116. Beher Wilhelm, Wien 1016. Behmann Josef,Schwarzach 866. Befimel u. Tobisch, Ges. m. b. H., Zettlitz, 68. Behnfeld Marie, Wien 1640. Běhoun Jan, Jinetz 1295. Behr Ferdinand, Görkau 2472. Behr Ludwig, Görkau 2472. Behr Th. A., Kosten 507. Behr & Co. success., Triest 1162. Behringer Bohuslav, Pilsen 343. Bei Ambros, Wien 168. Beidl Johann, Wien 1820. Beidl Willibald, Wien 1820. Beidner Abr.. D^bica 1349. Beier Josef, WoRa 303.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!