Compass 1915, IV. Band - Page 395

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
395
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-395
Content
Drahowitz—Dýmka. 21 Drahowltz, Bhm., u. Y> 3370 Ew., BH- u. GB Karlsbad, HK. Eger. 677,1418,1583 2311. Drahtzug, Krtn.. %oJ Hirt. 30 Ew., BH St. Veit, GB. Gurk, HK. Klagenfurt. 118, 467. Drasohltz, Bhm., ^y Neubenatek, 209 Ew., BH. Jungbunzlau, GB. Benátek, HK. Reichenberg 1282, 1418. Drasenhofen, N.-Ö., <3o7 u. T, 1270 Ew., BH. Mistelbach, GB. Feldsberg, HK. Wien. 178, 970. Drasow, Mhr.. ^y. f u. §■*?, 730 Ew., BH.u. GB. Tischnowitz. HK. Brtlnn. 467. Draßnlizdorf, Krtn.. Dellach im Drautale, 210 Ew., BH. Spittal, GB. Greifenburg, HK. Klagenfurt 1867. Drauüberfuhr bei Fettengupf, Krnt., Miss a. d Drau, 70 Ew.. BH. Völkermarkt, GB. Bleiburg, HK. Klagenfurt. 1079, 1236. Dražiéky, Bhm., ^y Tabor, 270 Ew., BH. u, GB. Tabor, HK. Budweis. 944. Drelelohen, N.-Ö-, Stockem, BH. u. GB. Horn, HK. Wien. 2379. Dreihöf, Bhm., <3o7 Wildenschwert, 230 Ew., BH. Landskron, GB Wildenschwert, HK. Prag. 2034. Dřenitz, Bhm., ^y Trebositz, 610 Ew., BH u. GB. Cbtudim, HK. Prag. 970. Dřevikow. Bhm., <2q> Trhow-Kamemtz, 290 Ew., BH. Chrudim, GB. Nassaberg, HK. Prag. 677. Dřewenitz. Bhm. <3o7 Radim, 520 Ew., BH. u. GB. Jičin, HK. Reichenberg, 877. Dřewltsch. Bhm., <3o/ Hronow, s. a. Groß-Dřewitsch. Dřewohostitz, Mhr., <3o7 u. Y 1350 Ew , BH. Holleschau, GB. Bi&tritz am Hostein, HK. Olmütz, 9,0, 1014, 2383. Drholetz bei Freiberg, Mhr., Nesselsdorf, ü?, 450 Ew., BH. Neutitschein, GB. Freiburg, HK. Olmütz,.1680. Drbowel, Bhm,, Cižowa, 160 Ew., BH. u. GB. Pisek, HK. Pilsen. 877. DrissKz. Mhr., <3o7 Pustomiersch. 760 Ew., BH. u. GB. Wischau, HK. Brünn. 178. Drnowitz, Mühr.. Lissitz, 790 Ew., BH. Boskowitz, GB. Kunstadt, HK. Brünn. 467. Drnowitz b. Wischau, Mhr., ^y, 1790 Ew., BH. u. GB. Wischau, HK. Brünn. 1371, 2388. Drohnltz, Bhm., QqJ Sobiesak, 140 Ew., BH. u. GB. Kaaden, HK Eger. 1282. Drohlozöwka, Gal., Latacz, 920 Ew., BH. Zaleszczyki, GB. Ttuste, HK. Brody. 1529. Drohobyoz, Gal., ^y, Y u. £jjp, 19.280 Ew., BH. u. GB. Drohobycz, HK. Lemberg. 15, 118, 295, 355, 467, 677, 831, 877, 919, 1014, 1088, 1143, 1167, 1201-1203, 1218, 1223, 1225, 1236, 1282, 1349, 1489, 1490, 1529, 1583, 1834, 1925, 1959, 1993, 2229, 2530, 2555. Drohomirczany, Gal, Lysiec, 1130 Ew., BH. u. GB. Stanislau, HK. Lemberg. 944. Drosau, Bhm., <3o7 u. Y> *530 Ew., BH. u. GB. Klaltau, HK Pilsen. 1743. Drosendorf, N.-Ö., <3o7 u. Y, BH. Horn, GB. Geras, HK. Wien. 118, 467, 1283, 1418,1743, 2311, 2471. Dröslng, N.-Ö., <3o/, Y u. 1310 Ew., BH. Gänserndorf, GB. Zistersdorf, HK. Wien. 335, 467, 1204, 1283, 1349, 1529. Drozdow, Bhm., Qq) Cerhowitz, 690 Ew., BH. u. GB. Hořowitz, HK. Prag. 1080. Drikow, Bhm., <3c>7 u. Y. 980 Ew., BH. Semil, GB. Eisenbrod, HK. Reichenberg. 225, 1371, 2034. Dub a. d. March, Mhr., <3o7, 900 Ew., BH., GB. u. HK. Olmütz. 1283, 1418, 1529. Dubau, Bhm., Trebositz, 260 Ew., BH. u. ■GB. Chrudim, HK. Prag. 1583, 1680. Dubenetz, Bhm., Qq) u. Y> 1240 Ew., BH. u. GB. Königinhof a. d. E., HK. Reichenberg. 971, 1680, 2407. Dubi, Bhm-, ^y Rapitz, Y u. $5? Dubi, 2620 Ew., BH. u. GB. Kladno, HK. Prag. 295, 1080. Dublecko, Gal., ^y u. Y. 1760 Ew., BH. Prze-myál, GB. Dubiecko, HK. Lemberg. 944. Dubkowitz, Bhm , ^y Wellemin, Dubko-witz, BH. Leitmeritz, GB. Lobositz, HK. Reichenberg. 178. Dubnian, Mhr-, <*o>, Y u. Sw, 3160 Ew., BH. u. GB. Göding, HK. Brünn. 225, 295. Duel, Krtn., ^y Feistritz a. d. Drau, 20 Ew., BH Villach, GB. Paternion, HK. Klagenfurt. 1867. Duino, Görz u. Grad., u. Y. 500 Ew., BH. u. GB. Monfalcone, HK. Görz. 1014, 2455. Dukla, Gal., 3220 Ew., BH. Krosno, GB. Dukla, HK. Lemberg. 1014, 1080, 1204, 1218 1236 2531* Dukowan, Mhr., u. Y> 790 Ew., BH. Mähr.-Kromau, GB. Hrottowitz, HK. Brünn. 1283. Ouliby, Gal., <3o> Stryj, 1300 Ew., BH. u. GB. Stryj HK. Lemberg. 1283. Dumrowitz, Bhm., <3cy Krumau, 270 Ew., BH. u. GB. Krumau, HK. Budweis. 1680. Ounajów, Gal., ^y, 2350 Ew., BH. u. GB. Przemjálany, HK. Brody. 944, 1529. Dunkelthal, Bhm., Marschendorf IV, 600 Ew., BH. Trautenau, GB. Marschendorf, HK. Reichenberg. 225, 1867. Duplica, Krain, <3q7 Stein, 100 Ew., BH. u. GB. Stein, HK. Laibach. 1680. Duppau, Bhm., Y u- £ü, 1630 Ew., BH. Kaaden, GB. Duppau, HK. Eger. 335, 468, 677, 877, 1925; Durohlaß, Mhr., <3o7 Seletitz, 720 Ew., BH. u. GB. Znaim, HK. Brünn. 1283. Dürnberg, Stink., Seckau, 210 Ew., BH. Judenburg, GB. Knittelfeld, HK. Leoben.1529. Dürnfeld, Krtn., <3q7, 110 Ew., BH. St. Veit, GB. Althofen, HK. Ktagenfurt 1283, 1529. DUrnholz, Mhr., Y u- Ü?. Neusiedl- Dümholz, 2970 Ew., BH. u. GB. Nikolsburg, HK. Brünn. 15, 468, 771, 1283, 1371,1529, 2471. Dürnkrut, N.-Ö., 3q/, Y u- 15a0 Ew., BH. Gänserndorf, GB. Zistersdorf, HK. Wien. 15, 119, 1236, 1283, 1529, 1583, 2388. Dürnstein, N.-Ö., QoJ u. Y< 500 Ew., BH. u. GB. Krems, HK. Wien. 178. Dürnstein, Stmk., Bad Einöd, 390 Ew., BH. Murau, GB. Neumarkt, HK. Leoben. 1867. Dürr, Bnm., <3c>7 Wildstein, 40 Ew., BH. Eger, GB. Wildstein, HK. Eger. 15. DUrrmaul b. Marienbad, Bhm., u. Y> 1600 Ew., BH. u. GB. Plan, HK. Eger. 677. Durrselfen b. Engelsberg, Schles., Husinetz b. Prachatitz, 200 Ew., BH. u. GB. Prachatitz, HK. Pilsen. 1584. Oydnia, Gal,, <3o> u. Y> 1640 Ew. BH. u. GB. Brzozów, HK. Lemberg. 944. Dylagowa, Gal., Dynow, 1400 Ew., BH. Brzozów, GB. Dynów, HK. Lemberg. 1530. Dymka, Buk., <3o7 Hliboka, 890 Ew., BH. u. GB. Sereth, HK. Czernowitz. 1014.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!