Compass 1915, IV. Band - Page 383

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
383
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-383
Content
Blažowa—Bőhmisch-Libau. 9 Blaiowa, Gal., ^o7, 4850 Ew., BH. Rzeszów. GB. Tyczyn, HK. Krakau, 175, 1524, 1577, 2023, 2137. Bleiberg-Kreuth, Krtn. s. Kreuth. Bleiburg, Krnt., «So7,' Y. £*, 620 Ew., BH. Völkermarkt, GB. Bleiburg, HK. Klagenfurt, 872. 1524, 1775. Bleistadt, Böhm.. «So7> T u- SS?, 1350 Ew., BH. u. GB. Falkenau, HK. Eger. 2z3, 333, 668, 850, 2431. Blintendorf, N.-ö., ^o7 Ternitz, 450 Ew., BH. Nernkirchen, GB. Neunkirchen, HK. Wien. 1865. Blindenmarkt. N.-ö., «So7, T u. ££, 530 Ew., BH. Melk, GB. Ybbs, HK. Wien. 9, 71, 112, 1368, 1413, 1873. Blisowa, Bhm., «So7, Y u. grS, 310 Ew., BH. u. GB. Bischofteinitz, HK. Pilsen. 9. Blogotl.z, Schles., «So7 Teschen, 220 Ew., BH. u. GB. Teschen, HK. Tropp u, 965. Btonle doHiotuckle b. Stryj, Gal., 175, 1275. Biosdorf. Mhr., «So7 Mähr.-Trübau Ý u. gü?, 920 Ew., BH. Mähr.-Trtlbau. GB. Mähr.-Trübau, HK. Brünn. 175, 2J1. Blottendorf, Bhm., ^o7 u. Y 1150 Ew., BH. Bhm.-Leipa, GB. Haida, HK. Reichenberg. 175, 223, 224, 264, 2029. Blowitz, Bhin., «So7, Y u. $££, 1760 Ew., BH Pilsen, GB. Blowitz, Hb.. Pilsen, 9, 333 872, 1275. Bludenz, Vrlbg., «3d7, Y u. ü, 4030 Ew., BH. u. GB. Bludenz, HK. Feldkirch. 112, 452, 668, 770, 799, 830, 872, 1275, 13€8, 1369. 1413, 1486, 1524, 1577, 1673, 2029, 2097, 2330, 2405, 2469, 2526. Bludesch, Vrlbg., «So7 Thüringen, 580 Ew., BH. u. GB. Bludenz, HK. Feldkirch. 2178. Blumau b. Bozen, Tir., 130 Ew., BH., GB. u. HK. Bozen. 452, 872, 1673. Blumau, N.-ö., «So7 Felixdorf, 562 Ew., Leobersdorf, BH. u. GB. Baden, HK. Wien, 1074, 1182. Blumau, O.-ö., «So7 Kirchdorf, S§p Blumau BH. u. GB. Kirchdorf, HK. Linz, 452. Blumenbach, Mhr., «So7 Strany, BH. u. GB. Ung.-Brod, HK. Olmütz, 224. Bobiatyn, Gal., “So7 Tartaków, 1020 Ew., BH. u. GB. Sokai, HK. Lemberg, 965. Bobrek, Schles., ^o7 Teschen, 1840 Ew., BH. u. GB. Teschen, HK. Troppau. 9,112,333, 452. Bóbrka, Gal., ^o7 Y u. Bóbrka-Chlebo-wice, 5000 Ew., BH. u. GB. Bóbrka, HK. Brody. 9, 1347, 2421. Bobrka, Gal., «So7 Chorkówka, 870 Ew., BH. u. GB. Krosno, HK. Lemberg, 1198. Bochnia, Gal., «so7 Y n. £», 10.080 Ew., BH. u. GB. Bochnia, HK. Krakau. 9, 291, 333. 668, 872, 918, 965, 1012, 1074, 1234, 1256, 1347, 1369, 1524. 1673. 1797, 1997, 2353, 2454, 24' 9, 2526, 2563. Böoksieln, Slzhg., ^o7, Y. 300 Ew., BH. St. Johann, GB. Gastein, HK. Salzburg. 112, 291, 1414, 1673. Bodanówska b. Lemberg, Gal., 1394. Boden, Bhm., 24 Ew., BH. u. GB. Falkenau, HK. Wien, ^o7 Maria-Kulm. 291. Bodenbach a. E., Bhm., «So7 Y u- 9860 Ew., BH. u. GB. Tetschen, HK. Reichenberg, 9, 71, 112, 208, 224, 252, 264, 333, 452, 453, 669, 770, 799, 830, 872, 918, 965, 966, 1029, 1074, 1075, 1140, 1167, 1177, 1190, 1234, 1262, 1369, 1414, 1486, 1487, 1524, 1673, 1797, 1832, 1899, 1913, 1914, 1955, 1997, 2029, 2137, 2226, 2278, 2353, 2379, 2405, 2406, 2421, 2431, 2446, 2454, 2469, 2526, 2563. Bodenbach-Nfedar-Ulgersdorf, Bhm., s. u. Nieder-Ulgersdorf. Bodensdorf a. Osslaohersee, Krtn., 240 Ew., HB, Klagenfurt, GB. Feldkirchen, HK. Klagenfurt. 112, 668. Bodenstadt, Mhr., “So7 u. Y, 1520 Ew., BH. u. GB. Mähr.-Weiskirchen, HK. Olmütz. 453, €69, 2169. Boding, N.-ö., ^o7 Frankenfels. GB. Kirchberg a. d. Pielach, BH St.Pölten, HK. Wien, 453. Bogdanówká, Gal., «So7 Y* u- Sw« Bogdanówka-Kamígnka, 200 Ew., BH. Skalat, GB, Pod-woloczysua, HK. Brody. 942. Bogenau, Mhr., «So7 Kretin, 370 Ew., BH. Bos-kowitz, GB. Kunstadt, HK. Brünn. 1275,1577. Bogonlewice-Cieskowice, Gal., «So7 Ci^skowice, Y üü Bogoniewice-Ci^skowice, 370 Ew., BH.Grybów, GB.Cigžkowice, HK. Krakau.175. Boguoi'wala b. Rzes/.ow, Gal., «So7 T »• K 1310 Ew., BH. u. GB. Rzeszów, HK. Krakau. 9, 2379. Bogucioe, Gal.,
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!