Compass 1879 - Page 21

Book title
Compass 1879
Book description
Ausführliche Darstellung von insg. 1596 österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie und der Genossenschaften; Übersicht über k. k. Ministerien und Kammern, die Gesetze des Finanz- und Kreditwesens, die Finanzen Österreich-Ungarns; wirtschaftsstatistische Beiträge.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000010-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000010-21
Content
Sparcassen. (19)- XLX 229, 230, 231, 232, 233, 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 247. 248. 249, 250, 251. 252, 253. 254, Seite Salgó-Tarján 382 Sarkad 383 Sárközei-, s. Kalocsa Sárrétter, s. Berettyóújfalu Sárvár (Erste Sparc.) 383 Sárvár (Regional-Spar-cassa) 383 Sátoralja-Uj hely (Spar- cassa) 383 Sátoralja - Ujhely (Bürgerliche Sparcassa) 384 Schemnitz 384 Sehiitt-Sommerein 384 Schüti-Szerdahely 385 Selmecz, s. Schemnitz Siklós 385 Siófok 385 Skalitz 385 Sohl, s. Neusohl Somogy, s. Kaposvár Sopron, s. Oedenburg Soroksár 886 Steinamanger (Sparcassa) 386 Steinamanger (Allgem. Sparcassa) 386 Stuhlveissenl urg (Sparcassa) 386 Stulihveissenburg (Weis-senburger Comitats-Sparcassa) 3S7 Süd-Za'aer, s. Gross-Kanizsa Sümegh 387 Szabadka, siehe Maria-Theresiopel Szabolcs, s. Kagy-Kálló Szakolcza, s. Skalitz Szarvas 337 Szászváros, s. Broos Szatmár 388 Szeben, s. Zeben Szécsény 388 Szegedin (Csongráder Sparcassa) 388 Szegedin (Allgemeine Sparcassa) 389 Szegzárd 389 Székelyhid 389 Székely-Udvarhely 389 Székesfehérvár, s. Stulihveissenburg Seite 255. Szenicz 390 256. Szent-Endré 390 257. Szentes (Szentesei-Sparcassa) 390 258. Szentes (Regional-Spar-cassa) 390 259. Szent-Gotthard 391 260. Szent-Tamás (in Liquidation) 391 — Szepes-Olaszi, s. Wal-lendorf — Szepes-Szombat, s. Georgenberg — Szepes- Vára'ja, s. Kirchdrauf 261. Szepsi-Szent-György 391 — Szerdahely, s. Schütt-Szerdahely 262. Szered 391 263. Szerencs 392 264. Szigetvár 392 265. Szilágy-Somlyó 392 266. Szolnok 392 — Szombathely, s. Steinamanger 267. Sztanisics 393 268. Tamási 393 269. Tapolcza 393 270. Tasnád 894 — Tata, s. Totis 271. Temesvár (Erste Temesváréi' Sparcassa) 394 272. Temesvár (Temeser Sparcassa) 394 273. Tokaj 394 274. Tolcsva 395 275. Tolna 395 276. Topolya 395 277. Torda 396 278. Torna 396 279. Tornallya 396 280. Török-Becse 396 281. Török-Kanizsa 397 282. Török-Szent-Miklós 397 283. Totis 397 284. Tót Komlós 397 285. Trenesin 398 286. Turkev 398 287. Turóez 398 288. Tyrnau 398 — Ugocsa, s. Kagy-Szöllös — Újpest, s. Neupest Seite — Újvidék, s. Xeusatz 289. Ung.-Altenburg 399 — Ungar. Landes-Central-Sparcasse 1S2 290. Ungvár 399 291. Unter - Metzenseifen 399 — Unter-Muraközer, s. Perlak — Vácz, s. Waitzen — Vág-Selye, s. VVaag-Selye — Vág-Ujhely, s. Waag-Xeustadtl 292. Varannó 400 293. Várpalota 400 — Vasvár, s. E'senburg — Vas-Zalaer, s. Körmend 294. Verbó 400 — Vereinigte Budapester hauptstiidt. Spare. 183 — Vereinigte siebenbür-gische, s. Klausenburg 295. Veszprim 400 296. Waag-Xeustadtl 401 297. Waag-Selye 401 298. Waitzen 401 299. Wallendorf 401 300. Werschetz 402 — Wieselburger Comitats, s. Ung. Altenburg 301. Wieselburg (Städtische Spare.) 402 302. Zalaegerszeg 402 303. Zeben 403 304. Zenta (Zentaer Sparcassa) 403 305. Zenta (Allgemeine Sparcassa) 403 306. Zilah 403 — Zipser V. Oberstädter, s. Georgenberg — Zipser XVI.-Städter, s. Igló — Zipser VII. Bergstädter, s. Göllnitzbánya — Zipser Sparcassa s. Leutscliau 307. Zircz 404 — Zólyom, s. Altsohl — Zombolya s. Hatzfeld 308. Zotnbor 404 Sparcassen Seite in Croatien und Slavonien. 1. Agram (Erste croatische Sparcassa) 405 2. Agram (Agramer Sparcassa) 405 3. Agram (Allg. Agramer Sparcassa) 405 4. Belovár 405 5. Brood 406 6. Buccari 406 7. Diakovar 406 8. Essek(EssekerSparc.)407 9. Essek (Essek-Unter-städter Spare.) 407 10. Essek (Slavonische Lan-des-Central-Sparc.) 407 Seite 11. Karlovitz 408 12. Karlstadt 408 13. Kopreinitz (Städtische Sparc.) 40S — Kopreinitz (Actien-Spar-cassa) [gelöscht] 408 14. Kreutz 408 15. Mitrovitz 409 16. Našic 409 17. Neugradiška 409 18. Pakrac 410 19. Porto-Ré (in Concurs) 410 20. Požega 410 21. Ruma 410 Seite 22. Samobor 411 23. Sémiin 411 24. Sissek 411 25. Slatina 412 — Slavonische Landes-Cen-tral-Sparc., s. Essek 26. Vinkovce 412 27. Virovitiz 412 28. Vukovár 412 29. Warasdin (Warasdiner Sparcassa) 413 30. Warasdin (Comitats- Sparc.) [inConc.] 413,950 — Zagreb, s. Agram 31. Zengg 413
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!